Rój. Scena w Kościele. Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać.

St. sierż.  Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” – ur. 28 I 1925 r. w Zagrobach, pow. Łomża. Pochodził z patriotycznej rodziny, w latach okupacji niemieckiej związanej z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (jego starszy brat Roman Dziemieszkiewicz „Pogoda” pełnił m.in. funkcję komendanta Powiatu NSZ Ostrołęka).

Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać. Biały

Podtytuł filmu „w ziemi lepiej słychać” zaczerpnąłem z relacji Stanisława Bajkowskiego ps. „Biały” – żołnierza NSZ z terenu białostocczyzny. Opowiedział on o wydarzeniu dotyczącym jego przyjaciela ps. „Czarny”, które miało miejsce w czasie okupacji niemieckiej.

"Ryś" - Czesław Czaplicki. Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać.

Być może najważniejszym rozmówcą dla powstania „Historii Roja” był Czesław Czaplicki ps. „Ryś”. Fragment jego wypowiedzi, w której ze łzami w oczach opowiedział o młodszym bracie dowódcy NSZ „Pogody” – „Roju”, który po śmierci brata postanawia się zemścić, ucieka z Ludowego Wojska Polskiego i walczy z komunistami do 1951 roku, czyli do swojej śmierci,

/* */